Rezultati pretrage za: strani


Muzej prepiske: Lična pisma koja bi trebalo da pripadaju svima
Šon Ašer
Geopoetika izdavaštvo
Beograd, 2016.
"... Prijatelji me već dugo mole da ti pišem u ime čovečanstva. Ali sam ja odbijao njihov zahtev, zato što sam smatrao da bi bilo drsko da ti napišem pismo. Nešto mi govori da ne smem da kalkulišem i da moram da te molim koliko god to može da urodi plodom. Prilično je jasno da si ti jedina osoba na svetu koja može da spreči rat koji bi mogao da vrati ljudsku vrstu u stanje divljaštva..." pisao je 1939. Mahatma Gandi, Hitleru. Pored ovog interesantnog pisma, u knjizi se nalaze još preko stotinu izuzetno neobičnih, zabavnih, šaljivih, tužnih, iskrenih pisama. Inter…
pročitajte celu preporuku >>
Divlji detektivi
Roberto Bolanjo
Lom
Beograd, 2016.
Život Roberta Bolanja kao da je na izvestan način i sam može lako postati roman. On je bio za života ubeđeni levičar, bez prekida politički aktivan. Živeo je  u Čileu, Meksiku i na kraju u Španiji, gde se izdržavao kao čistač ulica, perač sudova, čuvar i portir. Bolanjo je usled siromaštva, iako do tada isključivo pesnik, odlučio da počne da piše prozu, u svojim četrdesetim. Do svoje prerane smrti 2003. godine, u 50. godini života, Bolanjo je napisao deset proznih ostvarenja. Iako je i za života njegov uspeh bio strelovit, tek je nakon smrti njegovo delo ustoli…
pročitajte celu preporuku >>
Živeti
Ju Hua
Geopoetika izdavaštvo
Beograd, 2014.
Mali čovek u velikom vremenu. Ta tema je gotovo opšte mesto pripovedne proze sa epskim pretenzijama. Savremeni kineski pisac Ju Hua pripoveda svoju, ujedno i kinesku verziju te univerzalne ljudske priče u romanu Živeti. (Izvrstan prevod Zorana Skrobanovića.) Roman se sklapa smenom dve pripovedne perspektive. Prva pripada mladom etnologu koji sabira i proučava narodne umotvorine po kineskim selima. Tokom tog „rada na terenu” on sreće ostarelog seljaka Fuguia i pretvara se u slušaoca njegove preteške životne priče. Fugui je, doslovno, „slamka u…
pročitajte celu preporuku >>
Zbivanja u neposrednoj nestvarnosti
Maks Bleher
Arhipelag
Beograd, 2017.
Maks Bleher je skoro zaboravljeni rumunski pisac. Po opusu koji je stvorio za vreme svog kratkog života (29 godina) blizak je modernističkoj književnosti. Roman Zbivanja u neposrednoj nestvarnosti pisao je, dakle, mlad ali i teško bolestan čovek.   Priča teče u svetu senki, na ničijoj zemlji, u borbi između propadljive materije i svetlosti duha zarobljenog vremenom i bolesnim telom. Svet klizi, rastače se, stvari se rasplinjavaju. Beg od bola moguć je u predelima tišine. Oni se traže u slučajno nastalim pukotinama u vremenu. Neki ljudi su zatvorili …
pročitajte celu preporuku >>
Ludvig Vitgenštajn
predavanja i razgovori
o estetici, psihologiji
i religioznom verovanju

Ludvig Vitgenštajn
Clio
Beograd, 2008.
Knjigu jednog od najznačajnih filozofa dvadesetog veka, priredili su njegovi studenti. Predavanja i razgovori o estetici, psihologiji i religioznom verovanju po izboru tema zauzimaju posebno mesto u Vitgenštajnovom opusu; oni pripadaju poznoj fazi, iako su po sadržaju srodniji spisima iz takozvanog „prelaznog perioda”.   Prve verzije pojednih misli i argumenata mogu se pronaći u predavanjima koje je Vitgenštajn održao od 1932. do 1933, nekoliko godina pre nego što je započeo rad na Filozofskim istraživanjima. Zanimljivo je da ni tada nije pita…
pročitajte celu preporuku >>
Crne rupe i beba vaseljene
Stiven Hoking
Alnari
Beograd, 2008.
Knjiga čuvenog engleskog fizičara Stivena Hokinga, sastavljena je od trinaest esejističkih tekstova ispisanih u razdoblju od šesnaest godina: između 1976. i 1992. godine. Eseji koji se nalaze u knjizi kreću se u rasponu od autobiografskih crtica, do pokušaja da nam predoči kako se oseća kada se pomene reč vaseljena. Knjiga se završava prepisom tonskog dela jedne od najstarijih Bibisijevih radio emisija Ploče za pusto ostrvo, koja se kontinuirano emituje od 1942. godine. U ovoj knjizi Stiven Hoking raspravlja o zamišljenom vremenu, o procesu u kome crne rupe …
pročitajte celu preporuku >>

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.