Haruki Murakami
Okorela zemlja čuda i kraj sveta
Proza
strani autor
2010
Miodrag Stojković
Crničani
Proza
domaći autor
2016
Paola Pereti
Noću čujem zvezde
Književnost za omladinu
strani autor
2018
David Grosman
Njeno telo zna
Proza
strani autor
2009
Olja Savičević Ivančević
Pjevač u noći: romansa
Proza
domaći autor
2017
Šon Ašer
Muzej prepiske: Lična pisma koja bi trebalo da pripadaju svima
Proza
strani autor
2016
Laš Fr. H. Svensen
Filozofija usamljenosti
Filozofija
strani autor
2017
Radoslav Petković
Savršeno sećanje na smrt
Proza
domaći autor
2008
Džemaludin Latić
Careve oči; Srebrena česma
Poezija
domaći autor
2015
Ju Hua
Živeti
Proza
strani autor
2014
Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.