Umberto Galimberti
Mitovi našeg vremena
Društvene nauke
strani autor
2018
Vilijam Dejvis
Industrija sreće
Društvene nauke
strani autor
2017
Dejan Atanacković
Luzitanija
Proza
domaći autor
2017
Magadalena Miković
Plava
Književnost za omladinu
domaći autor
2017
Bobi Pirs
Kradljivac luridijuma
Književnost za omladinu
strani autor
2016
Ana Volc
Sto sati mraka
Književnost za omladinu
strani autor
2019
Slavko Stamenić
Podari mi lepu smrt
Proza
domaći autor
2016
Snežana Milojević
Od premudrih čula – Ogledi o staroj srpskoj književnosti
Društvene nauke
domaći autor
2017
Judit Kacir
Cila
Proza
strani autor
2016
Vedrana Rudan
Kosturi okruga Medison
Književnost
strani autor
2018
Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.