napredna pretraga

Jana Nikačević
Biblioteka grada Beogrda

Jana Nikačević je rođena 1982. godine u Beogradu. Završila je Filološku gimnaziju, diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu, a zatim završila master studije ekološke politike na Fakultetu političkih nauka.

Od 2008. godine radi kao urednik kulturnih programa u Biblioteci grada Beograda.
Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.