Факсимил
Факсимил
издавач: Геопоетика, Београд, 2017.
број страна: 105
наслов оригинала:
Facsímil
преводилац: Зорица Новаков Ковачевић

Користећи формат теста за проверу језичких компетенција, тј. степена познавања, разумевања и способности употребе неког (матерњег или страног) језика, од лексичког, преко синтаксичког, до нивоа разумевања дужих текстова, запажени и вишеструко награђивани чилеански писац Алехандро Самбра успео је да, још једном, покаже способност књижевности, као уметности језика, да се непрестано иновира и да у језичким материјалима из свакодневице и специјализованих дискурса открива неслућене и непредвиђене могућности. Роман Факсимил: збирка задатака формално јесте петоделни тест са питањима о значењима речи, реченицама које треба допунити, избацити као „уљезе“ у потенцијалној причи или повезати у логични наративни низ, кратким текстовима (овде: причама) и понуђеним одговорима од којих треба изабрати онај „прави“, да бисте показали да сте причу као целину разумели и да на основу прочитаног умете да извлачите закључке који исприповедано мање или више уопштавају, критички оцењују или контекстуализују. Роман је, дакле, за читаоца испит знања, интелигенције и зрелости, чији мерљиви степен о(не)могућава пријем у одређене кругове и, истовремено, пародија претпоставки и циљева који стоје иза идеја стандардизације, системске обраде индивидуалне интелигенције, тестирања и мерења постигнућа и свега што масовно спровођење ових идеја подразумева. Реч је о 90 задатака које можете „решити“ за неколико сати, колико такви тестови обично и трају, или их решавати изнова и изнова, преиспитујући и себе, а не само могућности језика и  нарације, испитујући своје вредности, етичке ставове, погледе на љубав, породицу, међуљудске односе, друштво и друштвено уређење, идеологију, власт и моћ, образовање; тестирајући импликације различитих значења једне речи, креирајући нове верзије афоризама, сентенци, кратких прича, анегдота или микро-есеја који се понуђеним одговорима нуде. Притом ћете бити у прилици да тестирате и естетску и епистемолошку и етичку вредност различитих модуса, од парадокса или апсурда, преко хумора и карикатуре, до трагичког или мелодраматичног обрта. Саучествовање и сарадња са имплицитним аутором те(к)ста не одређују само индивидуална читалачка решења појединачних задатака, већ и какве ће се представе о личности и судбини тог аутора формирати када се сви задаци и понуђени одговори, као расути делићи растуреног мозаика, пробају да склопе, заједно са неизбежним али функционалним празнинама, које ће читалац, на основу својих искустава, знања, увида, сензибилитета и ставова моћи да, по вољи, попуњава.  

Одломак из дела

47. Ако и то _________ што је у теби остало, постане _________, каква/и би била/и/е ____________.

А) светлости                         мрак                       твоја тама

Б) збуњености                     светлост                твоја светиљка

Ц) невисности                      блудност               твоји удови

Д) љубави                              бес                         твоји разводи

Е) духовитости                    горчина                твоје књиге

 

 

Израду портала
Шта да читам подржало
Министарство културе
и информисања
Републике Србије
Шта да читам је јединствени портал за препоруке за читање књига које су објављене на српском језику. У раду портала учествује преко 30 јавних библиотека из Србије.