Песнички атеље 2
Песнички атеље 2
издавач: , Београд, 2017.
број страна: 59

Најновија песничка збирка једног од најзначајнијих савремених српских песника  тзв. језикотворне традиције Алека Вукадиновића чини диптих са претходном збирком Песнички атеље из 2005. године (Рад, Београд). Пажљиво компонована из две целине, унутар којих се групишу мање мотивско звучне јединице, циклуси (од Зарних терцина до Похвале слову), ова збирка показује велику разноврсност песничких облика од терцина до строфа сазданих од шестераца или седмераца. Тон басме и бајалице смењује се са молитвеним тоном и похвалом, а посебно место у збирци заузимају печати–самоцитати. Сва од музике саздана, ова поезија гонета суштинска питања поетике и песничкога стварања у духу симболизма и неосимболизма (од чисте поезије Валерија и Малармеа до оне линије српског песништва коју уцртава Момчило Настасијевић). У поезији се, како читамо и у овој збирци, откривају метафизичка изворишта, која нису од овога света:

Саго бајна почуј слова како цвиле

Рекох себи Од овога нису света

Поезија је онај повлашћени простор у коме звучни склад и хармонија воде до запретене Суштине (Песмо кажо бајна суштих обасјаја или Све што нереч рече то језик очара), а песник онај који силази у језичке дубине не би ли изнедрио Књигу (Налог је и брига: / Ствари струје, круже / Да заживи Књига).

Одломак из дела

ПОХВАЛА СЛОВУ

 

Множе се и роје

Струци моћног сада:

Стопе ти од миља

Звуци ти од жада

 

Све слово по слово

Шуми од старина –

У језику-звуку

Сушт је – бит једина

 

Све што струју, кружи

Троши се и слама –

Цвет чаробни Речи

Остаје за нама

 

У кругу у муку

Ватре задње лет је –

Цвет сажет у звуку

Слово-печат Свет је

 

Израду портала
Шта да читам подржало
Министарство културе
и информисања
Републике Србије
Шта да читам је јединствени портал за препоруке за читање књига које су објављене на српском језику. У раду портала учествује преко 30 јавних библиотека из Србије.