Rezultati pretrage za: strani


Tajni dnevnik Hendrika Hruna
Hendrik Hrun
Dereta
Beograd, 2016.
Savremeni čovek se svakodnevno suočava sa sveprisutnom agresijom kao dominantnim stanjem civilizacije, pa je i aktuelna književnost, u znatnoj meri, tematski postala spisak ljudskih strahova, bezvoljnosti, depresivnosti i fatalizma. U poplavi romana sa temama o raznim oblicima ljudske patologije, tajnama kriminalističkih dosijea i psihijatrijskih klinika, pojava neobičnog holandskog romana o dostojanstvenom starenju, "Tajni dnevnik Hendrika Hruna" doživela je ogroman uspeh i objavljena je u 32 zemlje. Pisca ovog romana, koji krije svoj pravi ide…
pročitajte celu preporuku >>
ključne reči:

Društveni ugovor
Žan Žak Ruso
Filip Višnjić
Beograd, 2016.
Rusoovo delo „Društveni ugovor“ je jedno od najznačajnijih dela koje govori o državi, pravu i zakonima. Ruso je često bio osporavan i kontraverzan, knjige su mu spaljivane, napadan je i proganjan od stane uticajnih intelektualaca svoga vremena. Imajući u vidu period u kome je živeo i radio u Francuskoj, ne čudi što se oštro zalaže za antiapsolutističku vlast. Vrlo snažno je prikazao sve manjkavosti vladavine jednog čoveka ili manjine bilo da su to monarhija ili oligarhija, i istakao da takav koncept vlasti dovodi do uzurpatorske nelegitimne vlas…
pročitajte celu preporuku >>
ključne reči:

Pohvala Ludosti
Erazmo Roterdamski
Mono i Manana
Beograd, 2002.
Imajući za cilj da opiše i objasni ljudsku prirodu, Pohvala ludosti je svedočanstvo o vremenu u kojem su ljudske vrednosti na velikom ispitu. Delo je pisano u prvom licu, a narator je Ludost koja kroz ironiju i sarkazam približava stanje stvari u poludelom svetu. Erazmo prepušta Ludosti da kaže kolika je prednost onih koji su sa njom u dobrim odnosima jer ona vlada svetom. Ludost ima i sluge kojima se zahvaljuje jer bez njih ona ne bi postojala, a to su: Samoljubivost, Laskanje, Zaboravnost, Lenjost, Naslada, Lokomislenost, Razuzdanost, Gozba, Tvrdi san. Ia…
pročitajte celu preporuku >>
ključne reči:
, , ,
Psihologija gluposti
Žan Fransoa Marmion
Dereta
Beograd, 2020.
Francuski psiholog Žan Fransoa Marmion, urednik časopisa Le Cercle Psy, kao da je 2018. godine, kada je prvi put u Francuskoj izašla knjiga Psihologija gluposti, predvideo da će nam u 2020. i 2021. godini jedna takva zbirka razmišljanja o ovoj temi biti preko potrebna.   U cilju boljeg razumevanja gluposti koja se u doba interneta progresivno nagomilava, i u cilju otpora ovoj pošasti, on je okupio svoje kolege, priznate psihologe, sociologe, filozofe, ekonomiste i pisce. Svako od njih je u kratkom autorskom tekstu, ili kroz intervju sa urednikom, predstavio svoju …
pročitajte celu preporuku >>
ključne reči:
, ,
Mala Toto: devojčica na prozoru
Tecuko Kurojanagi
Tanesi
Beograd, 2012.
U knjizi „Mala Toto” japanska autorka Tecuko Kurojanagi  pripoveda o svom školovanju u eksperimentalnoj školi Tomoe. U trećem licu, iz perspeketive odrasle osobe, pripoveda o sebi kao o maloj Toto, učenici škole u kojoj su učionice bile smeštene u vagonima. Njena sećanja čini niz epizoda u kojima je predstavljeno kakve su bile nastava i pedagogija učitelja i direktora škole Sosakua Kobajašija, kome je knjiga i posvećena. Ovaj izuzetni pedagog pomogao je maloj Toto da ne misli o sebi kao o lošoj devojčici, koja je izbačena iz državne škole,  nego kao…
pročitajte celu preporuku >>
ključne reči:

Simbolička razmena i smrt
Žan Bodrijar
DEČJE NOVINE
GORNJI MILANOVAC, 1991.
Jedan od najznačajnijih francuskih teoretičara 20. veka Žan Bodrijar, čiji opus predstavlja kombinaciju filozofije, sociologije, ekonomije, daje kritički osvrt na vreme u kojem živi. Kombinujući socijalnu teoriju i filozofiju, Bodrijar odslikava ključne događaje i fenomene epohe. U knjizi „Simbolička razmena i smrt“ nastoji da dâ detaljan opis kapitalističkih vrednosti i sadašnjeg društva. On veliča premoderno društvo i u njemu dominantan princip realnosti nasuprot današnjem postmodernom. Ono što, po mišljenju Bodrijara, odlikuje sadašnji trenut…
pročitajte celu preporuku >>

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.