Postkultura
ključne reči:

Postkultura
izdavač: Clio, Beograd, 2009.
broj strana: 460

Na svim krajevima naše planete u poslednjih nekoliko decenija desile su se mnoge promene u skoro svim aspektima individualnog i društvenog života. Stalnim prožimanjem političkog, ekonomskog i tehnološkog razvoja došlo je do promena društvenog sistema pri čemu i sama kultura zahteva stalno promišljanje. I sam pojam postkultura odnosi se na stvaranje novog tipa kulture u vremenu informatičke revolucije.

 

U ovoj knjizi, Jelena Đorđević je prikazala nove pristupe kulturi svojstvene dobu u kome živimo. U njoj se govori o temama koje se tiču nas i predstavljaju sastavni deo intelektualnih i političkih rasprava, otvorenih i skrivenih sukoba između muškaraca i žena, nacionalista i globalista, opčinjenih tehničkim dostignućima i apokaliptičara. Sadržaj knjige je upućen široj čitalačkoj publici, odnosno svima nama koji smo neminovno uključeni u transformaciju sveta koja se oko nas događa.

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.