Mala Toto: devojčica na prozoru
ključne reči:
, ,
Mala Toto: devojčica na prozoru
izdavač: Tanesi, Beograd, 2012.
broj strana: 216
naslov originala:
MADOGIVA NO TOTTO CHAN
prevodilac: Dejan Razić

U knjizi „Mala Toto” japanska autorka Tecuko Kurojanagi  pripoveda o svom školovanju u eksperimentalnoj školi Tomoe. U trećem licu, iz perspeketive odrasle osobe, pripoveda o sebi kao o maloj Toto, učenici škole u kojoj su učionice bile smeštene u vagonima. Njena sećanja čini niz epizoda u kojima je predstavljeno kakve su bile nastava i pedagogija učitelja i direktora škole Sosakua Kobajašija, kome je knjiga i posvećena. Ovaj izuzetni pedagog pomogao je maloj Toto da ne misli o sebi kao o lošoj devojčici, koja je izbačena iz državne škole,  nego kao o dobroj devojčici, koja se na kraju razvila u samopouzdanu odraslu osobu.

       Pedagoške metode učitelja Kobajašija bile su takve da odgovaraju kriterijumima savremenog inkluzivnog i individualizovanog obrazovanja , u kom se vodi računa o ličnosti i sposobnostima svakog deteta. Odbacujući kruta pravila klasičnog školskog sistema,  u školi Tomoe deca su ohrabrivana,  vaspitana da se osećaju slobodno i da prihvataju različitosti; gajena je ljubav prema prirodi, a nastava je uključivala časove zemljoradnje, važnost je pridavana zdravoj ishrani,  a posebna disciplina bila je euritmika. Ritmičko obrazovanje podrazumevalo je  „uvežbati um i telo da budu svesni ritma, čime se postizao sklad između duha i tela, i konačno, budila se mašta i podsticalo stvaralaštvo.” Iako su eksperimentalne metode ponekad izazivale podozrenje roditelja, autorka na svom  primeru i primeru svojih školskih  drugova pokazuje da je baš takva škola, u kojoj se deca ohrabruju da razviju lične sposobnosti,  škola po meri deteta.

Iako je škola Tomoe nastradala  u požaru 1945. godine za vreme vazdušnih napada na Tokio i kasnije nije obnovljena, ona predstavlja dragocen ogled i svedočanstvo o tome koliko dobar pedagog i učitelj može da usmeri život svojih učenika.

Odlomak iz dela

U sledećem trenu mala Toto je radosno uzviknula: „Wai”, i potrčala prema vagonima-učionicama. U trku se okrenula mami i dodala:

– Mama, hajde da se popnemo u voz dok još stoji!

I mama je, iznenađena, potrčala. Pošto su mamine noge, kao noge bivše košarkašice, bile brže od nožica male devojčice, ona je uhvatila malu Toto za suknju trenutak pre nego što je devojčica stigla do vrata ove učionice. Čvrsto je držeći za suknju, mama joj reče:

– Ne smeš još unutra. Ovi vagoni su učionice škole, a ti još nisi primljena u tu školu. Ako svakako želiš da se popneš u voz, onda, molim te, lepo porazgovaraj sa direktorom škole, koga ćeš uskoro upoznati. Ako sve bude u redu, ti ćeš ići u ovu školu. Jesi li razumela?

Mala Toto je pomislila kakva je šteta što ne može odmah da se popne u voz, ali pošto je odlučila da posluša mamu, glasno reče:

– Dobro.

A zatim brže-bolje dodade.

– Meni se ova škola jako sviđa.

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.