Sveštenikova kći
Sveštenikova kći
izdavač: , Beograd, 2012.
broj strana: 253
naslov originala:
Clergyman̕s doughter
prevodilac: Ivan Branković

Sveštenikova kći, drugi po redu Orvelov roman, objavljen je 1935. godine. U odnosu na kasnija Orvelova književna ostvarenja, koja su ga svrstala u red najznačajnijih engleskih pisaca dvadesetog veka, roman Sveštenikova kći nepravedno je ostao u senci.

            Protagonista romana je Doroti Her, kćerka paroha engleske provincije Knejp Hil, koja život provodi obavljajući kućne poslove i brinući o ocu i parohiji. Usled nametnutih obaveza i brige o očevim dugovima, premorena dnevnim poslovima, Doroti tone u san iz kojeg će se probuditi izbrisanog sećanja, u tuđoj garderobi, u nepoznatom gradu. Preživljava priključivši se grupi skitnica, sa kojom odlazi na plantaže hmelja. Kada joj se sećanje vrati, uz pomoć rođaka, Doroti dobija posao nastavnice u jednoj privatnoj školi, ali bez mogućnosti da se vrati u Knejp Hil, u kojem je oklevetana. Povratkom pamćenja uspostavlja se prvobitni poredak, kojim parohova kći biva tragična junakinja, junakinja koja je izgubila veru i koja se nalazi između tradicionalnog i liberalnog.

            Obrađujući socijalne motive kroz život sveštenikove kćeri, Orvel kritikuje čitavo englesko društvo. Uz dominantnu temu siromaštva, koja je usko vezana za život Doroti Her, Orvel upućuje na fenomen duha provincije, problematizuje položaj žene u društvu, kao i tradicionalno anglikansko vaspitanje.

Odlomak iz dela

Zaključila je da je za trenutak dozvolila sebi da padne u samosažaljenje i hiperbolu. Mnogo buke ni oko čega, na kraju krajeva! Na kraju krajeva, bilo je još bezbroj ljudi na svetu koji su bili u istom problemu kao i ona! Na celom svetu, hiljade, milioni istih; ljudi koji su izgubili veru, ali ne i potrebu za verom.

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.