Faksimil
Faksimil
izdavač: Geopoetika, Beograd, 2017.
broj strana: 105
naslov originala:
Facsímil
prevodilac: Zorica Novakov Kovačević

Koristeći format testa za proveru jezičkih kompetencija, tj. stepena poznavanja, razumevanja i sposobnosti upotrebe nekog (maternjeg ili stranog) jezika, od leksičkog, preko sintaksičkog, do nivoa razumevanja dužih tekstova, zapaženi i višestruko nagrađivani čileanski pisac Alehandro Sambra uspeo je da, još jednom, pokaže sposobnost književnosti, kao umetnosti jezika, da se neprestano inovira i da u jezičkim materijalima iz svakodnevice i specijalizovanih diskursa otkriva neslućene i nepredviđene mogućnosti. Roman Faksimil: zbirka zadataka formalno jeste petodelni test sa pitanjima o značenjima reči, rečenicama koje treba dopuniti, izbaciti kao „uljeze“ u potencijalnoj priči ili povezati u logični narativni niz, kratkim tekstovima (ovde: pričama) i ponuđenim odgovorima od kojih treba izabrati onaj „pravi“, da biste pokazali da ste priču kao celinu razumeli i da na osnovu pročitanog umete da izvlačite zaključke koji ispripovedano manje ili više uopštavaju, kritički ocenjuju ili kontekstualizuju. Roman je, dakle, za čitaoca ispit znanja, inteligencije i zrelosti, čiji merljivi stepen o(ne)mogućava prijem u određene krugove i, istovremeno, parodija pretpostavki i ciljeva koji stoje iza ideja standardizacije, sistemske obrade individualne inteligencije, testiranja i merenja postignuća i svega što masovno sprovođenje ovih ideja podrazumeva. Reč je o 90 zadataka koje možete „rešiti“ za nekoliko sati, koliko takvi testovi obično i traju, ili ih rešavati iznova i iznova, preispitujući i sebe, a ne samo mogućnosti jezika i  naracije, ispitujući svoje vrednosti, etičke stavove, poglede na ljubav, porodicu, međuljudske odnose, društvo i društveno uređenje, ideologiju, vlast i moć, obrazovanje; testirajući implikacije različitih značenja jedne reči, kreirajući nove verzije aforizama, sentenci, kratkih priča, anegdota ili mikro-eseja koji se ponuđenim odgovorima nude. Pritom ćete biti u prilici da testirate i estetsku i epistemološku i etičku vrednost različitih modusa, od paradoksa ili apsurda, preko humora i karikature, do tragičkog ili melodramatičnog obrta. Saučestvovanje i saradnja sa implicitnim autorom te(k)sta ne određuju samo individualna čitalačka rešenja pojedinačnih zadataka, već i kakve će se predstave o ličnosti i sudbini tog autora formirati kada se svi zadaci i ponuđeni odgovori, kao rasuti delići rasturenog mozaika, probaju da sklope, zajedno sa neizbežnim ali funkcionalnim prazninama, koje će čitalac, na osnovu svojih iskustava, znanja, uvida, senzibiliteta i stavova moći da, po volji, popunjava.  

Odlomak iz dela

47. Ako i to _________ što je u tebi ostalo, postane _________, kakva/i bi bila/i/e ____________.

A) svetlosti                         mrak                       tvoja tama

B) zbunjenosti                     svetlost                tvoja svetiljka

C) nevisnosti                      bludnost               tvoji udovi

D) ljubavi                              bes                         tvoji razvodi

E) duhovitosti                    gorčina                tvoje knjige

 

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.