F
F
izdavač: Dereta, Beograd, 2017.
broj strana: 243
naslov originala:
F
prevodilac: Slobodan Damnjanović

Eksperimentišući u žanru porodičnog romana, nemački pisac Danijel Kelman, koga jednako cene i književni kritičari i široka publika, napisao je izuzetno interesantan, slojevit, dinamičan, na poseban način uzbudljiv, povremeno suptilno duhovit roman koji, kroz priče o životu i delima jednog odsutnog oca – Artura, njegove trojice sinova podjednako signifikativnih imena (Erik – „japi“, Martin – sveštenik bez vere, Ivan – istoričar umetnosti i slikar-falsifikator) i njegove unuke Marije, tematizuje pitanje odnosa individualne, egzistencijalne slobode, predodređenosti, odnosno sudbine i pukog slučaja. Tokom pripovesti, čiji tempo gradi odmereno smenjivanje vrlo uverljivih dijaloga sa drugim oblicima pripovedanja, bez dužih opisa, perspektive se smenjuju, tako da se u ulozi pripovedača, pored okvirnog, sveznajućeg, nalaze i sinovi, čije svesti, prateći šta se svakome od njih dešava prelomnog 8. 8. 2008. (koji bi, po numerološkim, naročito kineskim verovanjima, trebalo da bude naročito srećan, a ne tragičan, kakav u romanu jeste), čitaoca vode kroz različite periode njihovih života, od trenutka kada je otac, da li pod dejstvom hipnotizera ili hirom svoje volje, nestao, da bi od neuspelog postao izuzetno značajan, intrigantan i šokantan pisac, čija dela, kao svojevrsne umetničke, tekstualne transpozicije njegovih potomaka, izazivaju ne samo pažnju javnosti, već i drastične reakcije čitalaca. U sredini romana javlja se i odlomak iz Arturovog dela, koje kao i delo u kojem se nalazi, pripoveda o porodici, parodirajući obrasce porodične sage, svodeći živote na bljeskove svesti između rođenja i smrti, bez traga. Kreirajući lik F-a, koji je, istovremeno, alter-ego svoga autora (Fridland), ali i metonimija i personifikacija niza tema čijim se ispitivanjem Kelman u ovom romanu bavi (familija, fatum, falsifikat, fingiranje itd.) Artur u svet i svet dela unosi uznemirujući nihilizam koji, poričući stvarnost sveta, poriče i stvarnost ličnosti kao relativno stabilnog i kontinuiranog psihičkog entiteta od kojeg bi svet trebalo da zavisi.

Inteligentno vodeći čitaoca kroz splet događaja, sudbonosnih odluka, suprotstavljenih mišljenja i pogleda na svet, Kelman vešto i bez preterivanja koristi lajt-motive, aluzije i intertekstualne reference, tako da se roman, uprkos svojoj složenoj strukturi, čita s lakoćom i u jednom dahu.

Odlomak iz dela

„Ali istina je sledeća – svako je spreman na sve. Čovek je otvoren za sve mogućnosti, on je haos bez granice i čvrste forme.“ Osvrnuo se oko sebe. „Zbog čega se u celom svetu toliko mora čekati na tortu? Pa nije valjda da je sad prave?“  

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.