Blistavo i strašno
ključne reči:
, ,
Blistavo i strašno
izdavač: Samizdat B92, Beograd, 2012.
broj strana: 286

    Kada sam počela da čitam ovu knjigu, očekivala sam da ću saznati nešto više o biografskim podacima jednog od najpoznatijih i  najuspešnijih jugoslovenskih glumaca, Bekima Fehmiua. Međutim, to se nije dogodilo. Obrela sam se na Kosovu, prve polovine HH veka, u Prizrenu, u porodici prvog školovanog albanskog učitelja na tim prostorima – Ibrahima Fehmiua, oca sedmoro dece. Srbi su ga optuživali da je albanski nacionalista, a Albanci da je srpski špijun. 

    Ova autobiografija predstavlja svojevrstan priručnik za roditelje jer, pripovedajući o svom odrastanju u nekim drugačijim okolnostima, Bekim u stvari govori o tome kako je Ibrahim od svoje dece načinio valjane ljude. Prikazujući golgotu svoga oca, Bekim pokušava da rastumači i objasni koren svih sukoba među Albancima i Srbima na Kosovu – nerazumevanje. Knjiga zapravo govori o danas, nažalost, pomalo zaboravljenim vrednostima, kao što su – čast, poštenje, hrabrost, doslednost, integritet, požrtvovanost…

Odlomak iz dela

    Tata je stavio prst pored snažnog, namrgođenog lica, sa dugačkom razbarušenom kosom. Ovaj se zove Ludvig van Betoven. Tatino, ovaj čovek je jedan od najvećih. Imao je zlu sudbinu. Rano je ogluveo. Tragedija! Ali, evo, ovaj, Betoven, baš kad je bio potpuno gluv, komponovao je i napisao najveličanstvenija dela. Ali, kako, možeš ti da pitaš, gluv čovek, koji ama baš niša ne čuje, komponuje i piše muziku? Voljom. Snažnom voljom koju samo čovek poseduje. Zato vežbaj. Ne zato što ti to kažem ja ili nastavnik. Već za sebe. Vežbe razvijaju i jačaju volju. Tako, tatino…

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.