Marija Nefeli
Marija Nefeli
izdavač: Mali vrt, Beograd, 2017.
broj strana: 158
naslov originala:
Μαρία Νεφέλη
prevodilac: Stela Manasijević

Odisej Elitis je jedan od najpoznatijih grčkih pesnika 20. veka, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1979. godine, a zbirku Marija Nefeli objavio je neposredno pre toga. Njegovo stvaralaštvo karakteriše erudicija i duboka vezanost za antiku i mitologiju, čiji se tragovi prepoznaju i u stihovima ove zbirke.

Čitajući zbirku Marija Nefeli, koja je napisana u dva glasa, kao svojevrsni dijalog i kontrapunkt, osećamo svu jačinu upečatljivih stihova, pogotovo sentenci na kraju strane kojima se završava svaka pesma i koje poentiraju prethodno rečeno. Smenjivanjem muškog i ženskog glasa, Elitis daje dve različite perspektive koje se nadovezuju jedna na drugu, a prelazi preko sveopštih tema, kao što su ljubav i smrt ili poezija, ali uključuje i politiku, ideologiju i aktuelna pitanja. Marija Nefeli, buntovnica, feministkinja, žena koja očarava i začuđuje svojom slobodom i individualnošću, bila je toliko popularna kada je knjiga objavljena da je zabeležen veliki broj devojčica u Grčkoj koje su po njoj dobile ime.

Preporučujemo čitanje na preskoke, nekoliko stranica dnevno, a onda odjednom, redom da bi se jasno videlo da svako vreme ima svoju Mariju Nefeli pred kojom niko ne ostaje ravnodušan.

Autor preporuke:
Odlomak iz dela

„Sve je jedna kap

uzdrhtale lepote na trepavicama;

jedna tuga, bistra kao Atos obešen o nebo

sa beskrajnom vidljivošću

u kojoj se sve dešava i razdešava

smrt pada na kolena i ustaje još jača

i opet se ruši nemoćna, tone u bezdan.

Sama kap, silna nad bezdanom.

U selu mog jezika tugu zovu sjaj.ˮ

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.