Iz srećne republike
Iz srećne republike
izdavač: , Novi Sad, 2017.
broj strana: 85

Indikativnog naslova, organizovana u šest ciklusa, četvrta po redu pesnička zbirka Petra Matovića tematizuje pitanja aktualnog društvenog trenutka i mesta pojedinca u kapitalističkom svetu u kome vladaju surovi zakoni tržišne ekonomije. Osuđena na neizlaz, zatvorena u kavezu staklenih kula, jedinka je izložena stalnom nadzoru i automatizmu – ma koliko se čovek trudio da popusti čvor na kravati, on zna da je to „omča koja / ne popušta, pouzdano opominje / na hijerarhije, norme i otplate”. U otuđenom svetu računa, kredita, kamata, usamljeni pojedinac je „samo meso gojeno za susrete / sa šalterima, sa mašinama” a „Zvuci / bar-kod čitača, fiskalnih kasa, / POS terminala prate u repetetivnom / ritmu rutine: eho svakodnevice“. Misao Aleksandra Šmemana, pravoslavnog mislioca dvadesetog veka, da je suštinski greh demokratije njena veza sa kapitalizmom, ne samo da nas uvodi u ciklus „Kapitalizam” već predstavlja jedno od idejnih težišta ove zbirke. U tom i takvom svetu bez topline, u kome nedostaje samo ljubavi („kao što Kini i Americi nova / nedostaju tržišta”), poezija je prilika da se čuju glasovi sa rubova, prilika da se uhvati ukoštac, da se pobuni protiv stvarnosti koja se ne prihvata. Otuda su pitanja pesničkog stvaranja u ovoj knjizi neodvojiva od društvenog angažovanja, a već u uvodnoj pesmi „Isijavanja” lirski subjekat podvlači da su stihovi danas potrebni da bi se „razaznalo šta je iza reči, iza svega, / poezija ne znači kao hleb ili novac, / već morfijum”.

Odlomak iz dela

SNOVALIŠTE

 

Noći su ozvezdane jedino

elektroinstalacijama. Iz

spavaćih kaveza staklenih

 

kula osluškuje se kruženje

dronova: potmuli huk elisa,

poput zenica crvene se senzori

 

nadzora: blagoslovi ili kletve?

Beskrajni nizovi solitera.

Asfaltna vrelina, polusan, trola

 

tršna; otežani udisaji. Kakvi 

mirisi su u snu? Letnjih trava?!

Vulkanizerskih deponija?!

 

U odmorištu uzgoji mišićnih

masa. Informacije /kajroni pod

kapcima/ sa rubova svetova

 

za poverenje, bezbednosti,

utehe: kao bulave, ras-

prskavaju se demokratije.

 

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.