UMEĆE SLUŠANJA
ključne reči:
,
UMEĆE SLUŠANJA
izdavač: Podgorica : Nova knjiga, Beograd, 2016.
broj strana: 189
naslov originala:
The Art of Listening
prevodilac: Radoš Kosović

U ovoj knjizi Eriha Froma, čuvenog nemačkog socijalnog psihologa i humanističkog filozofa, konačno ga bliže upoznajemo i kao terapeuta. Knjiga je posthumno objavljena, nastala tako što su snimci autorovih predavanja, inervjua i seminara pretočeni u tekst.

Sam naslov implicira da je reč o autorovom pokušaju analize čovekove psihološke strukture, ponašanja, kao i pronalaženja načina da čovek prevaziđe “bolesti” modernog doba poput nesigurnosti, izolovanosti i bespomoćnosti.

Da bi čitalac na pravi način razumeo knjigu, trebalo bi da shvati suštinu Fromovog učenja. Naime, From je u pokušaju analize čovekove ličnosti, otišao korak dalje od Frojda koji je smatrao da je čovek određen instiktivnim reakcijama. From nastoji da pokaže da je čovekovo okruženje takođe jako važno, kao i njegov karakter koji se formira kroz porodicu i društvo u kojem se nalazi. Ali, postavlja se pitanje: da li je čovek zdrav ukoliko je savršeno prilagođen bolesnom društvu?

Kritičar društva, Erih From, u ovoj knjizi je predstavljen kao pažljivi slušalac, čovek koji se duboko uživljava u probleme svojih pacijenata i pokušava da primenom raznih psihoanalitičkih tehnika pomogne čitaocu da “pronađe samog sebe”.

Govoreći o povoljnim i nepovoljnim urođenim faktorima, autor se u jednom trenutku koristi i istorijskim ličnostima, pa tako na veoma slikovit način, poredeći Ruzvelta i Hitlera, objašnjava uticaj biofilije i nekrofilije na uspeh, odnosno neuspeh u lečenju.

Mada smo, kako primećuje From, na neki način određeni nužnostima društva kojem pripadamo, čovek ne treba da beži od slobode, jer bežeći od slobode žrtvuje svoju individualnost, a svoj identitet pronalazi u autoritarnim vođama, pripadnosti određenim grupama, saobražavanju društvenim obrascima. Kroz aktivan rad na sebi (ljubavlju i stvaranjem) i kritičkim odnosom prema svemu što ga okružuje, čovek stvara zdravo društvo, a po Fromu bez zdravog društva nema zdravog pojedinca i to su dve uzajamno povezane i uslovljene kategorije.

Odlomak iz dela

“Kritičko razmišljanje je jedino oružje i odbrana koje čovek može da primeni protiv opasnosti života. Ako ne razmišljam kritički onda sam zaista podložan svim uticajima, svim predlozima, svim greškama, svim lažima koje se šire, a kojima me idoktriniraju od prvog dana. Čovek ne može biti slobodan, ne može pripadati sebi, ne može se nalaziti u centru svog bića ako ne razmišlja kritički i, ako mogu tako da kažem, cinično.”

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.