NEW AGE – Ideologija novog doba
NEW AGE – Ideologija novog doba
izdavač: Clio, Beograd, 2001.
broj strana: 107
naslov originala:
L'idéologie du New Age
prevodilac: Đorđe Trajković

Francuski filozof Mišel Lakroa u ovoj knjizi malog obima pokušava da objedini i definiše ono što je zajedničko za jednu holističku ideju koja je nastala sredinom šezdesetih godina prošlog veka u Kaliforniji.

 

Ideologija novog doba (New Age) uklapala se u postojeći koncept kontrakulturne pobune protiv materijalističkih vrednosti potrošačkog društva i u svim svojim aspektima predstavljala opasnost za tradicionalne vrednosti zapadne civilizacije. Snažnu inspiraciju ovom pokretu dale su istočnjačka filozofija i misticizam. Lakroa novo doba predstavlja kao „novu religiju”, ali specifičnu jer odbacuje dogme i okreće se isključivo mističkom iskustvu koje podrazumeva dostizanje apsolutne slobode duha, neretko potpomognute psihodeličnim drogama. Ovaj oblik religioznosti stoji kao potpuni opozit hrišćanstvu i njegovim osnovnim vrednostima.

 

Ideologija novog doba predstavlja i neiscrpnu tematiku za veliki broj sekti od šezdesetih godina do danas. One od njega pozajmljuju i teme i tehnike. Kao za religiju, ideologija novog doba inspirativna je i za čitav niz polja koje se iole dotiču ljudske duhovnosti: astrologiju, alternativnu medicinu, alternativnu gimnastiku, ishranu, transcendentalnu meditaciju, pseudopsihologiju i ekologiju.

 

Osnovna tema ideologije novog doba je najava velike prekretnice, ulazak čovečanstva u novu fazu svoje istorije. To je novo atrološko doba, doba Vodolije. Novo doba smatra da postoje zakonitosti prema kojima se istorija odvija, te je stoga moguće predviđati budućnost. Može se reći da novo doba sledi tradiciju istoricizma, prema kome se društvene promene odvijaju prema nepromenljivim zakonitostima, što istoriji obezbeđuje smer i smisao. Ono najavljuje vreme kada će razmišljanju doći kraj i smeniti ga intuicija.

 

Na kraju, Lakroa iznosi svoje viđenje po kome novo doba, nudeći osećaj spokojstva u svetu koji je daleko od spokojnog, od šezdesetih godina do danas, uspavljuje čoveka i izoluje ga od društvenih problema umesto da ga učini aktivnim članom društva. Na taj način ono zapravo protivreči idealu slobodnog i razumom vođenog čoveka, što je temelj savremene demokratije. Lakroa tumačenjem novog doba podstiče čitaoca na razmišljanje jer otvara mnoga filozofska i sociološka pitanja, koja se tiču ne samo vremena kontrakulturnih promena nego su aktuelna i dan-danas.

Odlomak iz dela

Tokom XX veka totalitarizam je nastupio dva puta. Prvi put je bilo u obliku fašističkih i komunističkih režima. Zatim se ponovio u ruhu Novog doba, u novoj i možda još opasnijoj verziji. Da li je moguće, pitaju se sanjari doba Vodolije, istraživači ličnog razvoja i globalne vizije, da se iz Novog doba izrodi totalitarni svet?

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.